Vi oppfordrer til digital kontakt med NAV i Ås

Det aller meste kan gjøres digitalt, som å søke om økonomisk sosialhjelp, registrere seg som arbeidssøker eller søke om dagpenger.

På nav.no finner du mer informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp.

Fysisk oppmøte og drop-in

Publikumsmottaket er åpent for drop-in på onsdager fra kl. 12.00-14.00.

  • For avtalte møter er det åpent mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
  • Vi svarer på telefon 55 55 33 33 mellom kl. 08.00-15.30.
  • Vi svarer på spørsmål om pensjon på telefon 55 55 33 34 mellom kl. 08.00-15.30. 
Vi oppfordrer alle til å følge rådene fra helsemyndighetene. Mer informasjon finner du på nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Kontaktinformasjon - saksbehandlere hos NAV Ås

TELEFONLISTE NAV ÅS

Navn Telefonnummer  
ARBEID/MARKED
Svein  Hysestad 412 81 882 Markedskontakt/Team Follo,oppf.arb.18-23
Marianne Nilsen   412 83 863 Oppfølging arb. 1-15
Henrik H. Nilsson   412 84 057 KVP
Geir Josefsen 413 55 717 Boligsosialt arbeid, oppf. arb. voksne 16-17, 24-27
SYFO/AAP
Jenny Fretheim 459 17 562 permisjon
Elisabeth Brynildsrud 412 87 141 AAP 8-15
Nancy Mannes 467 46 392 AAP 16-23
Trude Peslis   920 20 942 AAP 24-31
Mehwish Aleem   412 86 520 Ungd.AAP 1-13
Thomas O Kollen   406 09 276 AAP Ungd. 14-31
Marit  Bigseth   412 85 567 SYFO 1-13
Kjersti Selvåg Holten 919 97 672 SYFO 14-24
Gerd R. Halvorsen 412 84 655 Fam.yte.SYFO 25-31,pensjon,BTU
Siren Fadler 955 52 784 Jobbspesialist, Utvidet oppfølging UO
Robert Gjestang 960 01 641 Jobbspesialist IPS
Silje Rasmussen 906 45 328 permisjon
RÅD VEILEDNING OG ØKONOMI
Vera Folde 412 79 932 Saks.beh./oppf.sosial 2-13, 18-19
Trond Mathisen 412 83 687 Saks.beh./oppf.sosial 1 + 18-20 +21-31
Aurora Milvang 919 95 769 Saks.beh./oppf.sosial 1, 20-31
Augustin Aloyseous   Begynner i september
Hilde Kræmer Moe 412 77 553 Økonomisk rådgiver 1-31
Ingrid Onarheim 412 82 401 Kordinerende tillitsperson rus
Lene Hovland 412 82 359

Saksbeh.+oppf. 1-15 under 30 år, voksne 14-15
Oppfølging arbeid under 30 år 1-15

Uzma Malik 412 86 747

Saksbeh.+oppf. 16-31under 30 år, voksne 16-17
Oppfølging arbeid under 30 år 16-31

Egil Haugane 413 92 851 Arbeidsrettet oppfølging arbeid over 30 år 28-31
Markedskontakt/arbeidsrettet oppfølging
Gunhild Smidesang Andreassen 412 81 899 Utb. sosialhjelp/regnskap
Mari Tove Støylen 412 80 934 Utbet. sosialhj. disp.ansvar
BOSETTING OG OPPFØLGING AV FLYKTNINGER
Matthew Makenzi 934 20 320 Miljøarbeider
Marte Aasen 959 39 626 Miljøarbeider
Fride Jøsok 955 59 387 Programrådgiver/Flyktningkonsulent 
Anja Moulton 900 51 313 Permisjon
Andom Hasho 905 52 397 Flyktninghelsekoordinator
Vakttelefon: 900 49 568
Telefonlisten er oppdatert 19.11.21

Kvalifisering til arbeid

  • Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygd- eller arbeidsmarkedsloven.
  • Formålet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt program og tett oppfølging.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet hos nav.no

Arbeidstrening

Målgruppen er personer med liten tilknytning til arbeidsmarkedet. Det kan dreie seg om mennesker som ikke har vært i arbeid på mange år, og som har behov for en utprøving gjennom en forsiktig tilnærming til arbeidslivet.
 
Målet med arbeidstrening er økt livskvalitet, erfaring, inkludering eller evt. en avklaring av hvorvidt eller i hvor stor grad de er i stand til å jobbe. Arbeidstrening skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra personens muligheter på arbeidsmarkedet.
Du finner mer informasjon hos nav.no - Arbeidstrening.

Søke om sosialhjelp digitalt

Du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
 
For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.
Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på telefonnummer 55 55 33 33 og få veiledning over telefon.
 
Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt bruke papirsøknaden.

Les mer og se en informasjonsvideo om hvordan du søker om sosialhjelp på nav.no

Illustrasjonsfoto: NAV
Illustrasjonsfoto: NAV

Nav Ås for bedrifter - Arbeidsgiverdøren

Har din bedrift behov for å rekruttere eller ønsker å ta sosialt ansvar ved å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet?

Rekruttering og arbeidspraksis

Ansettelse eller midlertidig ansettelse

NAV Ås bistår kostnadsfritt med å rekruttere kandidater til ansettelser eller midlertidige ansettelser. Vi søker opp aktuelle arbeidssøkere med riktig kompetanse, avklarer motivasjon og at de er disponible, og foreslår deretter et avtalt antall kandidater for arbeidsgiver.

Vi har mange tilskudds- og støtteordninger som vi tilpasser jobbsøkerens individuelle behov ut fra hans/hennes muligheter på arbeidsmarkedet.

Arbeidspraksis

Det å bidra med en praksisplass innebærer ingen lønnskostnad eller ansettelsesplikt for den enkelte bedrift. Dette er en treningsarena som har stor betydning for arbeidstakeren, som får oppdatert sin kompetanse, får nye referanser og nye muligheter på arbeidsmarkedet. Det er også en fin mulighet for arbeidsgiver til å prøve ut om arbeidstakeren kan være aktuell for eventuell ansettelse.

En praksis skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra personens muligheter på arbeidsmarkedet. Du finner mer informasjon om arbeidstrening her.