Har du fått varsel om feiing?

Brannvesenet sender ut varsel til huseiere ca en uke før feieren kommer. Varselet sendes ut som lapp i postkassen eller via SMS.

Informasjon om hvilke forberedelser du må gjøre før feieren kommer og hvilke krav som stilles til huseiere, finner du på Follo Brannvesens nettsider.