Grafisk profilhåndbok

Denne håndboken gir rammer for hvordan Ås kommunes grafiske profilprogram skal håndteres.

Grafisk profilhåndbok 2017 (PDF)

Retningslinjene skal sørge for et helhetlig uttrykk ved all kommunikasjon, samt sørge for gjenkjennelse og en tydelig avsender.

Den grafiske håndboken er vedtatt av Rådmannens ledergruppe i februar 2017.

Fargepalett

Rød:
CMYK :  0, 95, 100, 0
RGB :  218, 41, 28
Web :  DA291C

Gul:
CMYK :  6, 27, 100, 12
RGB :  201, 151, 0
Web :  C99700

Grønn:
CMYK :  54, 5, 94, 24
RGB :  120, 157, 74
Web :  789D4A

Mørk blå:
CMYK :  58, 32, 18, 54
RGB :  66, 85, 99
Web :  425563

Blå:
CMYK :  79, 2, 10, 11
RGB :  0, 156, 189
Web :  009CBD

Fargepalett-v2.png