Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
1. juli:

Fraråder bading på Kjærnes inntil videre

Kommunen anbefaler å ikke bade ved Kjærnes badeplass nå. Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 09.02.2022 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams. Møtet overføres på kommune-TV.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
2/22 R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) - Andregangsbehandling
3/22 R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - Andregangsbehandling
4/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021
5/22 Kontrollutvalgets årsplan 2022
6/22 Revisjon av selskapsavtale - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
7/22 Bosetting av flyktninger 2022
8/22 Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås kommuner
9/22 Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås
10/22 Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby barnehage - Sluttrapport
11/22 Kinnsåsen - Avklaring av driftsform og søknad om statlig sikring
12/22 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Dag H. Nestegard (SV)