Kontakttelefoner

Tunveien 5
Bogruppe 5A telefonnummer: 64 96 23 15
Bogruppe 5B telefonnummer: 64 96 23 16
 
Tunveien 7
Bogruppe 7A telefonnummer: 64 96 23 17
Bogruppe 7B telefonnummer: 64 96 23 18
 
Tunveien 9
Bogruppe 1A telefonnummer: 64 96 23 11
Bogruppe 1B telefonnummer: 64 96 23 12
 
Natt telefonnummer : 64 96 23 53
 
Bogruppe 2A telefonnummer: 64 96 23 13
Bogruppe 2B telefonnummer: 64 96 23 14
 
Natt telefonnummer: 64 96 23 54
 
Bogruppe 1C telefonnummer: 64 96 23 19
 
Dagsenter 1: 959 51 943
Dagsenter 2: 904 71 834

Dagavdeling for personer med demens

Dagavdelingen er et tilbud til personer med demenssykdom som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og som kan ha nytte av et dagtilbud og /eller har pårørende som trenger avlastning.
 
Dagavdelingen har plass til seks brukere daglig. Tilbudet omfatter samvær og aktiviteter, og er ment å motvirke sosial isolasjon og medvirke til livsglede i hverdagen. 
 
Avdelingen er åpent fem dager i uken kl 9-14, hele året. Det serveres frokost og middag. Brukerne blir hentet om morgenen og kjørt hjem igjen om ettermiddagen.

Skjermet enhet for personer med demens

Skjermet enhet har til sammen 24 tilrettelagte plasser for personer med demens.
 
Tunveien 5 og Tunveien 7 består begge av to avdelinger med plass til 6 pasienter på hver avdeling. I et fysisk oversiktlig miljø gis individuell omsorg til personer med demens som trenger et skjermet og tilrettelagt tilbud. Pasientene skal bli møtt med respekt og verdighet.
 
Et overordnet mål er at pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt, og tilbudet skal bidra til at funksjoner i dagliglivet beholdes så lenge som mulig. Boenhetene ligger på bakkeplan med utgang til sansehage.

Forsterket skjermet enhet

Forsterket skjermet enhet består av tre plasser for personer med demens som med hensyn til atferdsmessige utfordringer trenger trygge og forutsigbare omgivelser.