I planen finnes overgangsprosedyrer for overgangen mellom barnehage og skole/SFO, og mellom barneskole og ungdomsskole.

I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Kommunen har ansvar for å sette samarbeidet på dagsorden. Virksomhetenes ledelse har ansvar for at samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig.

Planen er utarbeidet for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og barne- og undomsskole, samt for deres samarbeidspartnere i overgangsarbeidet. Den ble sist revidert i januar 2018.

Plan for overgang fra barnehage til skole/SFO og fra barneskole til ungdomsskole (PDF)

Planen er fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur: 10.11.2010