Ås kommune er med i følgende kommunale samarbeid:

Aksjeselskap:

 • Alarmsentral Brann Øst AS
 • Follo Futura Holding AS
 • Åspro AS
 • Myrveien 16 AS

Interkommunale selskap:

 • Follo Brannvesen IKS
 • Follo lokalmedisinske senter IKS (under avvikling i 2021, oppgavene er overtatt av nytt vertskommunesamarbeid, Follo medisinske senter)
 • Follo Ren IKS
 • Krise- og incestsenteret i Follo IKS
 • Nordre Follo Renseanlegg IKS
 • Søndre Follo Renseanlegg IKS
 • Viken kommunerevisjon IKS
 • Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS). (oppstart i 2020, har overtatt oppgavene til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) som er under avvikling)

Interkommunalt samarbeid:

 • Follo Barnevernvakt

Administrative vertskommunesamarbeid:

 • Follo barne- og ungdomsskole
 • Stor-Follo IKT
 • Follo landbrukskontor
 • Ås læringssenter
 • Felles innkjøpskontor
 • Storfollo tilsynskontor (byggetilsyn)
 • Follo medisinske senter